Любими продукти 0

Нямате продукти в количката

Гаранция и сервиз

Гаранция и сервиз

Предлаганите от PCBUILD.BG стоки са оригинални и имат официална гаранция, предоставена от съответния производител или вносител, освен ако не е изрично упоменато друго. Всички продукти са придружени с индивидуална гаранционна карта, в която са описани гаранционните условия, гаранционният срок и са посочени контакти на сервиза, осигуряващи гаранционна и извънгаранционна поддръжка.

Общи гаранционни условия

гаранцията се признава от упълномощения сервиз срещу представяне на валидна гаранционна карта

гаранционната карта се счита за валидна, ако е попълнена изцяло и четливо в момента на получаване на стоката, съдържа печата на продавача и подписа на клиента и е придружена от документ, който доказва покупката (касова бележка или фактура).

гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване на продукта, която трябва да бъде записана на гаранционната карта.

гаранцията покрива дефекти в рамките на гаранционния срок, възникнали в резултат на некачествени материали или неправилна изработка.

гаранцията не покрива козметични повреди и износване на продукта в процеса на нормалната му експлоатация.

всички тестове, ремонти и замени на дефектирали устройства се извършват от посочения оторизиран сервиз.

дефектирала стока се приема от сервиза в оригинална опаковка и с пълна комплектация.

гаранционна замяна се извършва при невъзможност за отремонтиране на даден дефект.

Искане за разваляне на договора и възстановяване на заплатената от потребителя сума може да се предяви, когато след като търговеца е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

първоначалният гаранционен срок се запазва, независимо дали изделието е било отремонтирано или заменено

вносителят, търговецът и сервизът не са отговорни за пропуснати ползи и последвали загуби, в следствие на дефекта на стоката и престоя й в сервиза

максималният срок за ремонт е 30 (тридесет) дни

Отпадане на гаранцията  

при връщане на дефектирала стока без валидна гаранционна карта и/или липса на документ, който доказва покупката (касова бележка или фактура)

при връщане на дефектирала стока в неоригинална опаковка и с непълна или изцяло липсваща комплектация

при несъответствие между данните в документите и самата стока или опити за подправяне на гаранционната карта, фабричния номер или гаранционната лепенка на стоката (ако има такава)

при констатиране на опит за отремонтиране от неупълномощени лица или от неоторизирани сервизи

при видимо неспазване на указанията за съхранение, поддръжка и експлоатация, посочени в ръководството за употреба

при наличие на външни и вътрешни повреди, износване и дефектиране, причинени от механичен удар или външна намеса от всякакъв характер, попадане на външно тяло (течности, прах), въздействие на агресивна външна среда или природни бедствия (гръмотевици, наводнения, пожар).

при други причини, независещи от доставчика

Във всички случаи, водещи до гаранционно обслужване на продукт, куриерските услуги са за сметка на клиента.

Връщане на продукт/продукти по гаранция

Всички продукти с фабричен дефект в рамките на гаранционния срок, трябва да се върнат на адрес: гр. София, ул. Марагидик № 37, кв. Редута, п.к. 1505, за ПСБИЛД ЕООД с тел. +359888852000 с прилежащите документи за покупка - фактура и гаранционна карта. Доставката в двете посоки се поема от купувача, освен ако продукта/продуктите се връщат по сервиз в рамките на 7 дни от датата на покупка, тогава ПСБИЛД ЕООД поема разходите по доставката, но само ако се използва курерска фирма Спиди за връщане. 

Този уеб сайт използва бисквитки, за показване съдържанието на сайта и подобряване на потребителското изживяване. Повече информация за „бисквитките“ може да намерите в раздела Политика за използване на бисквитки
Разбирам